KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

CST Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“CST Kimya”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                                      

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri CST Kimya tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları), sağlık bilgileri (ör. ateş ölçüm bilgileri);

 • ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • pandemi ile mücadele,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • talep/şikayetlerin takibi,
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri;

 • mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar, web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, CST Kimya tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(I) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(II) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(III) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(IV) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(V) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

(VI) açık rızanın alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo/lojistik şirketlerine ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde kargo/lojistik şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi sitemizde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

Veri Sorumlusu: CST Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Adres: Demirciler OSB Mahallesi Haldun Aksoy Cad. No:8 Dilovası / Kocaeli

Mail: info@cstkimya.com.tr

MENÜ GERİ

Sektörel Çözümler

Sektör özel çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek kaliteyi arttırıyoruz.

Yapı, dekor ve mobilya sektörlerine özel çözümler sunarak ihtiyaçlara yönelik hizmet veriyoruz. Sektörlere özel tüm detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

MOBİLYA

Mobilya sektörü için genel ve kişiye özel çözümlerimizle tanışın! Dr.Wood DR.Decor ve Dr.Ferro serilerimizden su bazlı, solvent bazlı, poliüretan ürünlerimizi daha yakından inceleyin!

MOBİLYA SEKTÖRÜ'NÜN EN İYİLERİ

TOPLAM: 31 ADET ÜRÜN

DR.DECOR LÜKS SENTETİK PARLAK BOYA

DL.221 Detaya Git
DR.DECOR LÜKS SENTETİK PARLAK BOYA

DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE SERTLEŞTİRİCİ

HW.110.0075 Detaya Git
DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE SERTLEŞTİRİCİ

DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK MAT

WP.146.15 Detaya Git
DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK MAT

DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK İPEK MAT

WP.146.35 Detaya Git
DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK İPEK MAT

DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK PARLAK

WP.146.85 Detaya Git
DR.WOOD UP TRAFİK 2K PARKE VERNİK PARLAK

DR.WOOD POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ

HS.245.33 Detaya Git
DR.WOOD POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ

DR.WOOD PİUMA SU BAZLI 1K İPEK MAT PARKE VERNİĞİ

WA.161.35 Detaya Git
DR.WOOD PİUMA SU BAZLI 1K İPEK MAT PARKE VERNİĞİ

DR.WOOD PİUMA SU BAZLI 1K PARLAK PARKE VERNİĞİ

WA.161.80 Detaya Git
DR.WOOD PİUMA SU BAZLI 1K PARLAK PARKE VERNİĞİ

DR WOOD SELÜLOZİK EXTRA DOLGU VERNİĞİ

WN.231.2800 Detaya Git
DR WOOD SELÜLOZİK EXTRA DOLGU VERNİĞİ

DR WOOD SELÜLOZİK ASTAR BOYA

WN.285 Detaya Git
DR WOOD SELÜLOZİK ASTAR BOYA

DR WOOD SELÜLOZİK SONKAT BOYA

WN.296 Detaya Git
DR WOOD SELÜLOZİK SONKAT BOYA

DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA İPEK MAT BEYAZ

WP.236 Detaya Git
DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA İPEK MAT BEYAZ

DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA MAT BEYAZ

WP.237 Detaya Git
DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA MAT BEYAZ

DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA PARLAK BEYAZ

WP.238 Detaya Git
DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN LAKE BOYA PARLAK BEYAZ

DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN MDF ASTAR BEYAZ

WP.239.9010 Detaya Git
DR.WOOD BRİLLO POLİÜRETAN MDF ASTAR BEYAZ

DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN EXTRA DOLGU VERNİĞİ

WP.241.51 Detaya Git
DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN EXTRA DOLGU VERNİĞİ

DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN PARLAK VERNİK 90

WP.242.90 Detaya Git
DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN PARLAK VERNİK 90

DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK 35

WP.243.35 Detaya Git
DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK 35

DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN MAT VERNİK 15

WP.244.15 Detaya Git
DR.WOOD VELLUTO POLİÜRETAN MAT VERNİK 15

DR.WOOD 2K PARKE VERNİK MAT 15

WP.246.15 Detaya Git
DR.WOOD 2K PARKE VERNİK MAT 15

DR.WOOD 2K PARKE VERNİK YARI MAT 35

WP.246.35 Detaya Git
DR.WOOD 2K PARKE VERNİK YARI MAT 35

DR.WOOD 2K PARKE VERNİK PARLAK 90

WP.246.90 Detaya Git
DR.WOOD 2K PARKE VERNİK PARLAK 90

DR WOOD 1K PU AHŞAP VERNİĞİ RENKSİZ BAZ

WU.264.LV50 Detaya Git
DR WOOD 1K PU AHŞAP VERNİĞİ RENKSİZ BAZ

DR.WOOD PARKE VERNİK PARLAK 90

WU.261.90 Detaya Git
DR.WOOD PARKE VERNİK PARLAK 90

DR.WOOD DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU

WU.263 Detaya Git
DR.WOOD DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU

DR.WOOD PARKE VERNİK MAT 15

WU.261.15 Detaya Git
DR.WOOD PARKE VERNİK MAT 15

DR.WOOD PARKE VERNİK YARI MAT 35

WU.261.35 Detaya Git
DR.WOOD PARKE VERNİK YARI MAT 35

DR.WOOD YAT VERNİK MAT 15

WU.262.15 Detaya Git
DR.WOOD YAT VERNİK MAT 15

DR. WOOD YAT VERNİK YARI MAT 35

WU.262.35 Detaya Git
DR. WOOD YAT VERNİK YARI MAT 35

DR.WOOD YAT VERNİK PARLAK 90

WU.262.90 Detaya Git
DR.WOOD YAT VERNİK PARLAK 90

DR.WOOD VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

WU.264 Detaya Git
DR.WOOD VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU